ยินดีต้อนรับสู่ลอนซ่า | การป้องกันรักษาเนื้อไม้
เอเซียแปซิฟิค

ยินดีต้อนรับสู่ลอนซ่า | การป้องกันรักษาเนื้อไม้
เอเซียแปซิฟิค

ยินดีต้อนรับสู่ลอนซ่า | การป้องกันรักษาเนื้อไม้
เอเซียแปซิฟิค

ยินดีต้อนรับสู่ลอนซ่า | การป้องกันรักษาเนื้อไม้
เอเซียแปซิฟิค

ยินดีต้อนรับสู่ลอนซ่า | การป้องกันรักษาเนื้อไม้
เอเซียแปซิฟิค

ยินดีต้อนรับสู่ลอนซ่า | การป้องกันรักษาเนื้อไม้
เอเซียแปซิฟิค

บริษัทลอนซ่า วู้ดโปรเทคชั่นเป็นส่วนหนึ่งของเครือลอนซ่า บริษัทผู้นำด้านไบโอเทคโนโลยี และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีภัณฑ์ที่มีฐานอยู่ในสวิสเซอร์แลนด์  เราทำงานร่วมกันกับผู้แปรรูปและผู้ผลิตไม้ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่ออนุรักษ์ ปกป้อง และ เสริมความทนทาน และ ความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์ไม้จากการผุพัง ขึ้นรา ปลวก ไฟและ อันตรายอื่นๆ

 

ผลงานและความเชื่อถือด้านการปกป้องรักษาเนื้อไม้ของเรา มีทั้งจากแบรนด์อุตสาหกรรมชั้นนำเช่น Tanalised®, Tanalith®, Vacsol® และ Antiblu® ซึ่งมีประวัติการใช้งานมาถึง 70 ปีในภูมิภาค

 

เลือก สินค้า เพื่อดูรายละเอียดโปรแกรมผลิตภัณฑ์ปกป้องรักษาเนื้อไม้ และ แบรนด์ที่วางตลาดอยู่ในภูมิภาคของคุณ


ค้นหาผู้สนับสนุนในท้องถิ่น

พร้อมที่จะรับฟัง

วีดีโอ : “ความงดงามของไม้”

ลอนซ่ามีเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์และผ่านการพิสูจน์ว่าสามารถป้องกัน รักษา และ เสริมคุณภาพไม้ หากคุณหลงใหลการป้องกันรักษาเนื้อไม้เหมือนกับเรา โปรดให้ลอนซ่าได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของคุณ