Antiblu® and Anti-Mould Families

stain-protected-timber-p       reels       debarker-4-p

กลุ่มสินค้า Antiblu®, Taratek® และผลิตภัณฑ์ควบคุมเชื้อราผิวไม้และเชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสี ที่ให้การปกป้องอย่างมีประสิทธิผล จากเชื้อราและเชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสีที่ยังไม่แสดงออกมาให้เห็นบนเนื้อไม้ที่แปรรูปมาใหม่ๆ ไม้อัด และส่วนประกอบไม้ ในระหว่างการขนส่งและจัดเก็บ สูตรนี้เหมาะสมสำหรับการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ทั้งในตลาดท้องถิ่นและส่งออก โดยสามารถใช้งานได้โดยทำให้ชื้นด้วยวิธีฉีดพ่น จุ่ม หรือ อบสุญญากาศ/แรงดัน ซึ่งเป็นการเสริมความยืดหยุ่นอีกด้วย ระยะเวลาในการปกป้องาขึ้นอยู่กับวิธีการอาบน้ำยาและปริมาณของเคมีที่ถ่ายลงบนไม้

แบรนด์ของเรามี :

           

ดาวน์โหลด: Sapstain Identification Prevention Dec 2016

ดาวน์โหลด: Mould Identification Prevention Treatment Sept 2016


Antiblu® CC Anti-sapstain (เอเชีย, นิวซีแลนด์)

Antiblu® CC ป้องกันเชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสี เป็นการป้องกันเชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสีและเชื้อราที่มีส่วนผสมหลักจาก โครโรทาโลนิล และ คาร์เบ็นดาซิม

 • ส่วนประกอบหลักผสมผสานเป็นเคมีที่ช่วยเกาะยึด ดีเยี่ยมสำหรับการยึดติดและทนทานสภาพอากาศหลังจากการอาบน้ำยากับไม้แล้ว
 • เหมาะสำหรับการปกป้องระยะสั้นและระยะกลาง ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้
 • ใช้ด้วยวิธีการจุ่มหรือฉีดพ่น

ดาวน์โหลด: เอเชีย – Technical data sheet

ดาวน์โหลด: นิวซีแลนด์ – Technical data sheet


Antiblu® 375 Anti-sapstain (เอเชีย, นิวซีแลนด์)

Antiblu® 375 ป้องกันเชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสี เป็นสูตรที่มีส่วนผสมหลักของคอปเปอร์ เหมาะสมสำหรับการปกป้องไม้บรรจุภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์ไม้อุตสาหกรรม

 • เป็นการอาบน้ำยาป้องกันเชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสีที่แข็งแรงและพิสูจน์ผลงานมาแล้ว ซึ่งมีส่วนผสมหลักของ คอปเปอร์ควิโนลิโนเลต
 • วางใจได้ คุ้มราคา และ ใช้งานได้ง่าย
 • เหมาะสำหรับการปกป้องระยะสั้นและระยะกลางในตลาดในประเทศ

ดาวน์โหลด: Technical data sheet

 


Antiblu® Combo Anti-sapstain (เอเซีย, นิวซีแลนด์)

Antiblu® Combo Anti-sapstain เป็นสูตรที่ทำจากน้ำยาผสมของผลิตภัณฑ์ Antiblu® CC Anti-sapstain และ Antiblu® 375 Anti-sapstain สองผลิตภัณฑ์นี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการปกป้องในระดับสูง ต่อต้านเชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสีและเชื้อรา ภายใต้สภาพการส่งออกที่ท้าทาย

 • การผสมของทองแดง โครโรทาโลนิล และ คาร์เบนดาซิม เพื่อให้เกิดการปกป้องที่ยาวนานและครอบคลุมหลายด้าน
 • เหมาะสำหรับการอาบน้ำยาไม้ที่เลื่อยใหม่สำหรับการส่งออก
 • ให้มีการป้องกันจากเชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสี และ เชื้อราผิวไม้ ได้ถึง 6 เดือน

ดาวน์โหลด: Technical data sheet


Taratek® Anti-sapstain (ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Taratek® Anti-sapstain ของเราเป็นชนิดปราศจากสารโลหะ และป้องกันเชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสีตามข้อกำหนด EU Biocidal Product Regulation (BPR) ซึ่งช่วยให้มีการปกป้องไม้ที่เลื่อยใหม่สดเป็นการชั่วคราว สำหรับตลาดในประเทศหรือตลาดส่งออก

 • ผลิตภัณฑ์ Taratek® มีประวัติการก่อตั้งที่ดีและประสบความสำเร็จในการควบคุมเชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสีในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 • เป็นสูตรที่ผสมสำหรับควบคุมเชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสีและเชื้อราในไม้ที่เลื่อยใหม่สด เสา หรือ ไม้อัด ใช้งานโดยการจุ่มหรือฉีดพ่น
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับการปกป้องระยะสั้น กลาง และ ยาวขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ

ดาวน์โหลด: Taratek® IP  Technical data sheet

ดาวน์โหลด: Taratek® LT Technical data sheet


Sentry® Anti-sapstain (นิวซีแลนด์)

Sentry® Anti-sapstain เป็นเคมีปกป้องเชื้อราและเชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสีโดยเฉพาะ พัฒนาขึ้นสำหรับการค้าส่งออกท่อนไม้ของนิวซีแลนด์ ท่อนไม้สนเรเดียต้าแปรรูปที่มีมูลค่าสูง สำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ภายนอกในเอเชีย จำเป็นจะต้องมีการปกป้องที่วางใจระหว่างการจัดเก็บและส่งทางเรือ

 • กลไกการปกป้องเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพสูงพัฒนาขึ้นมาสำหรับการแปรรูปท่อนไม้โดยเฉพาะ
 • การปกป้องที่เข้มแข็งต่อเชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสีและเชื้อราผิวไม้ระหว่างการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ
 • Sentry® เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด

ดาวน์โหลด: Technical data sheet

 

Sentry® trademark is the property of Chemcolour Industries


Antiblu® Select Anti-sapstain (ออสเตรเลีย)

Antiblu® Select ป้องกันเชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสีเป็นการอาบน้ำยาป้องกันเชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสีเอนกประสงค์ที่มีความคุ้มราคา สำหรับการปกป้องระยะสั้นตลาดในประเทศ

 • ส่วนผสมที่ปราศจากโลหะที่ผสมขึ้นสำหรับสภาพอันตรายที่ต่ำไปถึงปานกลาง
 • เหมาะสำหรับการควบคุมเชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสีและเชื้อราในไม้สนเรเดียต้าที่เลื่อยใหม่สดหรือไม้อัด
 • ใช้ด้วยวิธีการจุ่มหรือฉีดพ่น

ดาวน์โหลด: Technical data sheet


Tanamix™ Anti-mould (นิวซีแลนด์)

Tanamix™ ปกป้องเชื้อราเป็นสูตรผสมระหว่าง สารป้องกันราไอโซทิอาโซลิโนนที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ใช้เพื่อเป็นสารปรุงแต่งในการเพิ่มการปกป้องเชื้อราสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงการปกป้องแบบระยะสั้นและถาวร

 • ใช้เป็นสารแต่งเติมในถังผสมเพื่อส่งเสริมการป้องกันเชื้อราที่คุ้มราคา
 • ใช้ได้ทั้งกับสารป้องกันเชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสีส่วนมากและสารปกป้องอื่นๆ เพื่อเพิ่มความทนทานต่อเชื้อราของผลิตภัณฑ์ไม้อาบน้ำยา

ดาวน์โหลด: Technical data sheet


Tanagard™ Anti-mould (เอเชีย)

Tanagard™ ปกป้องเชื้อราเป็นสูตรผสมระหว่าง สารป้องกันราไอโซทิอาโซลิโนนที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ใช้เพื่อเป็นสารปรุงแต่งในการเพิ่มการปกป้องเชื้อราสำหรับสารปกป้องอื่นๆ เช่น Tanalith® E Wood Preservative และ Tanalith® Q Wood Preservative

 • ใช้เป็นสารแต่งเติมในถังผสมเพื่อส่งเสริมการป้องกันเชื้อราที่คุ้มราคา
 • ใช้ได้ทั้งกับสารปกป้องอื่นๆ เพื่อเพิ่มความทนทานต่อเชื้อราของผลิตภัณฑ์ไม้อาบน้ำยา

ดาวน์โหลด: Technical data sheet


สารกันแมลง Vacsol® 500 SK (ฟิจิ, นิวซีแลนด์)

Vacsol® 500 SK เป็นเคมีควบคุมแมลงที่มีส่วนผสมหลักเพอร์เมทริน ที่มักใช้กับการป้องกันเชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสี และ เชื้อรา ไล่แมลงปีกแข็งไพน์บาร์ค และแมลงอื่นๆจากการอาศัยอยู่ในไม้แปรรูปที่ยังสดอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงออกบินในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน

 • สามารถใช้สำหรับการปกป้องชั่วคราว หรือแม้แต่ถาวรต่อแมลงปีกแข็งที่กัดเจาะและปลวกในไม้ได้
 • ใช้งานได้กับผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อราหลากหลาย โดยใช้เป็นสารปรุงแต่งในการผสมในถัง เพื่อเสริมการป้องกันเชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสี เชื้อราผิวไม้ และ กันแมลง

ดาวน์โหลด: Technical data sheet


Diaplex™ และ SmartFlow™ Systems

เข้าซื้อกิจการโดย ลอนซ่า เมื่อตุลาคม ปี 2015 ซึ่งเดิม บริษัทไดคอนเทคโนโลยี เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบริการระบบการป้องกันเชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสีให้แก่อุตสาหกรรมโรงเลื่อย นอร์ทอเมริกัน ด้วยโปรแกรมการใช้เคมีชั้นนำในอุตสาหกรรมที่เรียกว่า Diaplex™ และ Smart Flow™  ระบบการใช้งานอัจฉริยะนี้ มีบริการสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้ว เพื่อช่วยให้ผู้จัดการโรงเลื่อยได้เข้าถึงข้อมูลการอาบน้ำยา สำหรับการแก้ไขปัญหาอันรวดเร็วและเครื่องมือวิเคราะห์อันทรงพลัง เพื่อให้เกิดการใช้งานเคมีได้อย่างคุ้มต้นทุน

ติดต่อส่วนความช่วยเหลือของ Lonza Wood Protection ในพื้นที่ของคุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Diaplex™ และ Smart Flow™

 

 


ผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อราและป้องกันเชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสีของลอนซ่า คือสารปกป้องที่ใช้ในอุตสาหกรรมเพียงหนึ่งเดียว ที่มีการใช้งานในโรงแปรรูปไม้โดยเฉพาะ ไม่มีสำหรับบริการให้แก่สาธารณะทั่วไปหรือโรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาต ปรึกษากับลอนซ่าเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่ระบุไว้และข้อกำหนดในด้านกฎระเบียบต่างๆ   ผลิตภัณฑ์บางรายการอาจไม่มีบริการในบางพื้นที่หรือภูมิภาค ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของ Lonza Wood Protection ในพื้นที่ของคุณ เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในภูมิภาคของคุณ

 

เครื่องหมายการค้าทั้งหมด (ยกเว้น Sentry) เป็นสมบัติของลอนซ่าหรือบริษัทในเครือและจดทะเบียนไว้ในประเทศออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์หรือเอเชีย ©2016 Lonza เครื่องหมายการค้า Sentry ® เป็นสมบัติของบริษัท Chemcolour Industries