Boron Family

boron-header      boron-plant     

โบรอนเป็นสารปกป้องไม้ที่ดูที่สุดสำหรับธรรมชาติอย่างหนึ่ง และ

เหมาะสมสำหรับการปกป้องผลิตภัณฑ์ไม้หลายชนิด

ทั้งมีความประหยัด ง่ายต่อการใช้งาน และมีประสิทธิผลต้านการผุพัง เชื้อรา เห็ดรา

และแมลงต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อไม้ได้

Lonza Wood Protection มีสารปกป้องไม้ที่เป็นชนิดโบรอนชั้นนำของอุตสาหกรรม

สำหรับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ที่ใช้สำหรับการใช้งานเป็นลักษณะภายนอกหรือโครงสร้าง

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มรักษาไม้โบรอนของเราสามารถใช้งานได้โดยกระบวนการจุ่ม

านกระบวนการอาบน้ำยาด้วยแรงดันอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์

แบรนด์ของเรามี :

                 


สารกันแมลง Diffusol® (ออสเตรเลีย)

ไม้เนื้อแข็งบางชนิดซึ่งรวมถึงตระกูลยูคาลิปตัสที่รู้จักกันดี มักใช้กับการทำพื้นและข้อต่อ

ซึ่งแมลงเจาะพวกแมลงปีกแข็ง และ

แมลงเจาะแลคตัสอาจสร้างผลกระทบต่อสภาพภายนอกและคุณค่าของไม้คุณภาพสูงเหล่า

นี้ได สารกันแมลง Diffusol® เป็นสูตรที่มีส่วนผสมหลักจากโบรอน

ที่ให้การปกป้องที่มีประสิทธิผลสำหรับกระพี้ของไม้เนื้อแข็งที่มักจะถูกทำลายจากแมลงเจาะ

 • ส่งมอบในรูปแบบน้ำยาเข้มข้นซึ่งใช้เจือจางกับน้ำได้ง่ายตามความเข้มสำหรับการอาบน้ำยาที่ต้องการ
 • ปราศจากสี และ กลิ่น และมีส่วนผสมของเชื้อรา – ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภายนอกของไม้
 • ใช้งานโดยการจุ่มปั่นหรือใช้การทำให้ชุ่มด้วยสุญญากาศ/แรงดัน

ดาวน์โหลด: Technical data sheet

ดาวน์โหลด: Product brochure


สารกันแมลง Diffusol® (นิวซีแลนด์)

สารกันแมลง Diffusol® เป็นการอาบน้ำยาชนิดโบรอนดั้งเดิมในนิวซีแลนด์

และเหมาะสำหรับการอาบน้ำยาด้วยการจุ่มไม้ที่เลื่อยออกมาใหม่ๆ

 • โบรอนจะฝังซึมลงในไม้สดระหว่างขั้นตอนการจัดเก็บ
 • เป็นการปกป้องที่ต้นทุนต่ำต้านการผุพังและแมลงเจาะตาม H1.2
 • อาบน้ำยาโดยการจุ่ม แรงดัน หรือสุญญากาศ

ดาวน์โหลด: Technical data sheet


สารปกป้อง Framebor® (นิวซีแลนด์)

สารปกป้อง Framebor®

เป็นชนิดโบรอนและออกแบบเฉพาะสำหรับการอาบน้ำยาไม้โครงที่ทำให้แห้งในเตา

ให้ถึงระดับ H1.2 ของนิวซีแลนด์

 • เป็นการอาบน้ำยา H1.2 ที่ดีมากสำหรับไม้สนเรเดียต้าและการทำไม้โครงของดักลาสเฟอร์
 • สูตรผสมชนิดโบรอนที่สามารถละลายได้ดีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ
 • ให้การปกป้องต่อเชื้อราผุพังและแมลงเจาะ
 • ไม่จำเป็นต้องทำให้แห้งอีกครั้งด้วยไม้อบแห้งในเตาเสมอไป และกำหนดการอาบน้ำยาเพื่อดูดซึมเข้าเนื้อเยื่อที่ต่ำจากลอนซ่า

ดาวน์โหลด: Technical data sheet

ดาวน์โหลด: Product brochure


สารปกป้อง Parachem® and Parabor™ (เอเชีย)

สารปกป้อง Parachem® และ Parabor™

เป็นสูตรผสมที่มีโบรอนเป็นหลักสำหรับการปกป้อง ไม้ยาง และ ไม้เนื้อแข็งเขตร้อนอื่นๆ

ที่ใช้สำหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์และการใช้งานที่แสดงรูปลักษณ์จากเชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสี

เห็ดรา และแมลงเจาะ

เจือจางผลิตภัณฑ์ด้วยน้ำและอาบน้ำยาด้วยแรงดันให้เข้าไปในเนื้อไม้ในโรงอาบน้ำยาโดย

ใช้แรงดันสุญญากาศ

 • ช่วยให้มีการปกป้องที่มีประสิทธิผลคุ้มต่อต้นทุนจากแมลงปีกแข็งพาวเดอร์โพสท์ และ เชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสี
 • ใช้งานได้ง่ายและไม่ส่งผลกระทบต่อสี หรือลักษณะภายนอกของไม้
 • ใช้กันอย่างกว้างขวางในประเทศที่ผลิตไม้ยางเช่นมาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และ เวียดนาม
 • เหมาะสำหรับตระกูลไม้เนื้อแข็งที่ต้องการการป้องกันจากแมลงปีกแข็งพาวเดอร์โปสท์ และ เชื้อราเชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสี
 • จัดส่งในรูปแบบของผงสีขาวบางเบา เพื่อใช้ผสมลงในน้ำ

ดาวน์โหลด: Technical data sheet


Brightener™ Solution

การอาบน้ำยาไม้เนื้อแข็งบางชนิดโดยใช้โบรอนอาจทำให้เกิดการสะสมการเปลี่ยนเป็นสีแ

แทนหรือสีคล้ำอื่นๆ ที่สกัดออกจากไม้ในระหว่างการอาบน้ำยา

ซึ่งจะทำให้เกิดลักษณะภายนอกที่คล้ำลงของไม้หลังการอาบน้ำยา  การเติมน้ำยา

Brightener™ สามารถล้างสารปกป้องอาบน้ำยาโบรอนที่ทำให้เปลี่ยนสีออกได้อย่างรวดเร็ว

โดยการทำให้สารสกัดเหล่านั้นหยุดการทำงานลง

ส่งผลทำให้ไม้ที่อาบน้ำยามีลักษณะเหมือนไม้สดและสะอาดขึ้น

ดาวน์โหลด: Technical data sheet


ผลิตภัณฑ์กลุ่มโบรอนของลอนซ่า

คือสารปกป้องที่ใช้ในอุตสาหกรรมเพียงหนึ่งเดียว

ที่มีการใช้งานในโรงแปรรูปไม้โดยเฉพาะ

ไม่มีสำหรับบริการให้แก่สาธารณะทั่วไปหรือโรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาต

ปรึกษากับลอนซ่าเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่ระบุไว้และข้อกำหนดในด้านกฎระเบียบต่างๆ

ผลิตภัณฑ์บางรายการอาจไม่มีบริการในบางพื้นที่หรือภูมิภาค

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของ Lonza Wood Protection ในพื้นที่ของคุณ

เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในภูมิภาคของคุณ

 

เครื่องหมายการค้าทั้งหมด

เป็นสมบัติของลอนซ่าหรือบริษัทในเครือและจดทะเบียนไว้ในประเทศออสเตรเ

ลีย, นิวซีแลนด์หรือเอเชีย ©2016 Lonza.