Marketing Support

บริการด้านการตลาด เราสนับสนุนลูกค้าด้วยเนื้อหาทางเทคนิคการออกแบบและผลผลิตทางความรู้และการส่งเสริมการขายที่หลากหลายเพื่อช่วยในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์จากไม้ด้วยการรักษาเนื้อไม้ของเรา

  • การสนับสนุนเว็บไซต์
  • โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์
  • ข้อมูลจำเพาะและคู่มือผู้ใช้
  • การฝึกอบรมความรู้ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้อาบน้ำยา
  • การอุปถัมภ์สำหรับอุตสาหกรรมของลูกค้าและการริเริ่มของชุมชน
  • สื่อส่งเสริมการขายTanalised®
  • ออกแบบและจัดทำโฆษณาTanalised®สำหรับการพิมพ์และออนไลน์