Wood Protection Products

ตลาดของการป้องกันรักษาเนื้อไม้

Lonza Wood Protection ให้บริการด้านการป้องกันรักษาเนื้อไม้จากเชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสีและเชื้อราผิวไม้ผลิตภัณฑ์ไม้วิศวกรรม การป้องกันในระยะยาวสำหรับงานก่อสร้างและประโยชน์จากไม้หลังการขายสำหรับผู้ตกแต่งสร้างบ้าน ตามลิงค์ด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดที่เราให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดการป้องกันรักษาเนื้อไม้ไม้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันรักษา

Lonza Wood Protection นำเสนอผลิตภัณฑ์ป้องกันรักษาเนื้อไม้ที่หลากหลายสำหรับการป้องกันไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในระยะสั้นและระยะยาว ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะถูกจัดกลุ่มเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับและประเภทของการป้องกันที่ต้องการชนิดของสูตรและขั้นตอนการใช้ ตามลิงค์ด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราและตลาดที่ให้บริการ


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์