Training Services

เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ พนักงานอาบน้ำยารักษาไม้ของคุณจะต้องติดตามความคืบหน้ารวมทั้งการฝึกอบรมพนักงานใหม่ ๆ ในแง่ของการป้องกันไม้เหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ไม้ขั้นพื้นฐานข้อกำหนดการรักษากฎระเบียบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีกระบวนการและสุขภาพและความปลอดภัย เรามีหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการโรงงานใหม่และผู้มีประสบการณ์เพื่อจัดหาทรัพยากรที่เป็นมืออาชีพและเหมาะสม หลักสูตรการฝึกอบรมของเราสามารถทำได้ทั้งในและนอกสถานที่และสำหรับกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก ๆ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้จัดการฝ่ายขายของ Lonza ในภูมิภาคของคุณ