Zarządzanie impregnacją

Auto Treater logoAUTO-TREATER zostało zaprojektowane, stworzone i jest serwisowane przez nasz własny zespół techniczny, z myślą o Twojej działalności. Rozwiązanie to może pomóc zwiększyć efektywność impregnacji przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu oszczędności kosztów i zaoferowaniu szeregu niezrównanych korzyści.

AUTO-TREATER zapewnia obecnie firmom przeprowadzającym impregnację drewna w Wielkiej Brytanii i Europie niezawodną i nadzwyczaj precyzyjną kontrolę procesu impregnacji wraz z intuicyjną funkcją raportowania zarządczego – wszystko to w łatwym w obsłudze formacie. AUTO-TREATER, uwzględniony w projektach nowych lub dostosowany do istniejących instalacji, zapewnia wymierne korzyści wielu naszym klientom.

Aby uzyskać dalsze informacje, skontaktuj się z regionalnym kierownikiem sprzedaży.